преглед

на търг

2840-2291

Търг 2840-2291 - ДГС КРЕСНА

Обект No. 1726

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 209, Средна: 200, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 234, ОЗМ: 20

Общо: 690м³

Начална цена: 42795.00 лв.

Стъпка: 856 лв.

Гаранция: 2140 лв.

Първа дата: 30.03.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване