преглед

на търг

2500-4757

Търг 2500-4757 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 22014

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 409, ОЗМ: 0

Общо: 416м³

Начална цена: 19794.00 лв.

Стъпка: 198 лв.

Гаранция: 990 лв.

Първа дата: 21.01.2022, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

27.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.01.2022