преглед

на търг

2070-2252

Търг 2070-2252 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1723

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, здгл, акдр, бк, трп, брз, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 168, Средна: 248, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 219, ОЗМ: 40

Общо: 688м³

Начална цена: 25517.00 лв.

Стъпка: 255 лв.

Гаранция: 1276 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване