преглед

на търг

2950-2209

Търг 2950-2209 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1601-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 13, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 6

Общо: 19м³

Начална цена: 1687.40 лв.

Стъпка: 33 лв.

Гаранция: 84 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване