преглед

на търг

2041-4113

Търг 2041-4113 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2016

Дата на публикуване: 15.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 83, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 280, ОЗМ: 1

Общо: 381м³

Начална цена: 20034.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 1002 лв.

Първа дата: 05.05.2020, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2020

Документация за провеждане на търг

15.04.2020

Проекто-договор

15.04.2020

Протокол от проведен търг

09.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.05.2020