преглед

на търг

2041-4112

Търг 2041-4112 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2015

Дата на публикуване: 15.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 120, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 466, ОЗМ: 2

Общо: 630м³

Начална цена: 33219.00 лв.

Стъпка: 332 лв.

Гаранция: 1661 лв.

Първа дата: 05.05.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2020

Документация за провеждане на търг

15.04.2020

Проекто-договор

15.04.2020

Протокол от проведен търг

09.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.05.2020