преглед

на търг

2041-4111

Търг 2041-4111 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2014

Дата на публикуване: 15.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: блкип, бк, здб, цр

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 70, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 397, ОЗМ: 5

Общо: 514м³

Начална цена: 27380.00 лв.

Стъпка: 274 лв.

Гаранция: 1369 лв.

Първа дата: 05.05.2020, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2020

Документация за провеждане на търг

15.04.2020

Проекто-договор

15.04.2020

Протокол от проведен търг

09.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.05.2020