преглед

на търг

2041-4110

Търг 2041-4110 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2013

Дата на публикуване: 15.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк, трп, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 164, Средна: 111, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 357, ОЗМ: 29

Общо: 674м³

Начална цена: 28116.00 лв.

Стъпка: 281 лв.

Гаранция: 1406 лв.

Първа дата: 05.05.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2020

Документация за провеждане на търг

15.04.2020

Проекто-договор

15.04.2020

Протокол от проведен търг

09.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.05.2020