преглед

на търг

2041-4109

Търг 2041-4109 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2012

Дата на публикуване: 15.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 17, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 342, ОЗМ: 2

Общо: 395м³

Начална цена: 21004.00 лв.

Стъпка: 210 лв.

Гаранция: 1050 лв.

Първа дата: 05.05.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2020

Документация за провеждане на търг

15.04.2020

Проекто-договор

15.04.2020

Протокол от проведен търг

09.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.05.2020