преглед

на търг

2041-4108

Търг 2041-4108 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2011

Дата на публикуване: 15.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб, бл, цр, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 102, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 298, ОЗМ: 4

Общо: 436м³

Начална цена: 13972.00 лв.

Стъпка: 140 лв.

Гаранция: 699 лв.

Първа дата: 05.05.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2020

Документация за провеждане на търг

15.04.2020

Проекто-договор

15.04.2020

Протокол от проведен търг

09.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.05.2020