преглед

на търг

2960-2201

Търг 2960-2201 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1624-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бм

Дървесина (м³): Едра: 153, Средна: 83, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 18, ОЗМ: 72

Общо: 326м³

Начална цена: 24776.40 лв.

Стъпка: 743 лв.

Гаранция: 1239 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване