преглед

на търг

2041-4076

Търг 2041-4076 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2012

Дата на публикуване: 20.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 17, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 342, ОЗМ: 2

Общо: 395м³

Начална цена: 21004.00 лв.

Стъпка: 210 лв.

Гаранция: 1050 лв.

Първа дата: 07.04.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.03.2020

Документация за провеждане на търг

20.03.2020

Проекто-договор

20.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.03.2020