преглед

на търг

2700-2192

Търг 2700-2192 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1626-С-2/ 1628-С-1/ 1614-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, тп

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 23, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 50м³

Начална цена: 3265.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 163 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване