преглед

на търг

2041-4036

Търг 2041-4036 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2007

Дата на публикуване: 19.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бл, цр, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 202, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 199, ОЗМ: 14

Общо: 494м³

Начална цена: 14824.00 лв.

Стъпка: 148 лв.

Гаранция: 741 лв.

Първа дата: 15.01.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.12.2019

Документация за провеждане на търг

19.12.2019

Проекто-договор

19.12.2019

Протокол от проведен търг

16.01.2020

Договор

07.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.01.2020