преглед

на търг

2041-3965

Търг 2041-3965 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2010

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк, гбр, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 266, Средна: 38, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 58, ОЗМ: 48

Общо: 433м³

Начална цена: 25454.00 лв.

Стъпка: 255 лв.

Гаранция: 1272 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 16:15

Втора дата: 17.12.2019, 16:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

11.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2019