преглед

на търг

2041-3964

Търг 2041-3964 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2009

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк, здб, трп, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 87, Средна: 32, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 124, ОЗМ: 29

Общо: 274м³

Начална цена: 11771.00 лв.

Стъпка: 118 лв.

Гаранция: 588 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 15:30

Втора дата: 17.12.2019, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

11.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2019