преглед

на търг

2041-3963

Търг 2041-3963 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2008

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 29, Средна: 51, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 416, ОЗМ: 3

Общо: 499м³

Начална цена: 25902.00 лв.

Стъпка: 259 лв.

Гаранция: 1295 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 14:45

Втора дата: 17.12.2019, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

11.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2019