преглед

на търг

2041-3962

Търг 2041-3962 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2007

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бл, цр, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 106, Средна: 247, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 264, ОЗМ: 14

Общо: 631м³

Начална цена: 18790.00 лв.

Стъпка: 188 лв.

Гаранция: 939 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 14:00

Втора дата: 17.12.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.11.2019