преглед

на търг

2041-3961

Търг 2041-3961 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2006

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, здб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 39, Средна: 62, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 184, ОЗМ: 3

Общо: 288м³

Начална цена: 9945.00 лв.

Стъпка: 99 лв.

Гаранция: 497 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 13:15

Втора дата: 17.12.2019, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

11.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2019