преглед

на търг

2041-3960

Търг 2041-3960 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2005

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 122, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 68, ОЗМ: 3

Общо: 254м³

Начална цена: 7736.00 лв.

Стъпка: 77 лв.

Гаранция: 386 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 12:30

Втора дата: 17.12.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

11.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2019