преглед

на търг

2041-3959

Търг 2041-3959 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2004

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, ак

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 124, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 293, ОЗМ: 6

Общо: 543м³

Начална цена: 19540.00 лв.

Стъпка: 195 лв.

Гаранция: 977 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 11:45

Втора дата: 17.12.2019, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

11.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2019