преглед

на търг

2041-3958

Търг 2041-3958 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2003

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 61, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 472, ОЗМ: 1

Общо: 578м³

Начална цена: 29628.00 лв.

Стъпка: 296 лв.

Гаранция: 1481 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 11:00

Втора дата: 17.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

11.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2019