преглед

на търг

2041-3957

Търг 2041-3957 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2002

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 79, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 441, ОЗМ: 0

Общо: 551м³

Начална цена: 28560.00 лв.

Стъпка: 286 лв.

Гаранция: 1428 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 10:15

Втора дата: 17.12.2019, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

11.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2019