преглед

на търг

2041-3956

Търг 2041-3956 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2001

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 31, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 125, ОЗМ: 2

Общо: 210м³

Начална цена: 6357.00 лв.

Стъпка: 64 лв.

Гаранция: 317 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 09:30

Втора дата: 17.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

11.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2019