преглед

на търг

4470-3838

Търг 4470-3838 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1925

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 644, Средна: 21, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 166, ОЗМ: 191

Общо: 1022м³

Начална цена: 62508.00 лв.

Стъпка: 1250 лв.

Гаранция: 3125 лв.

Първа дата: 09.04.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

10.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.04.2019