преглед

на търг

2782-3791

Търг 2782-3791 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1912

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 336, Средна: 166, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 62, ОЗМ: 135

Общо: 717м³

Начална цена: 45794.00 лв.

Стъпка: 1374 лв.

Гаранция: 2290 лв.

Първа дата: 20.03.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Договор

12.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2019