преглед

на търг

2041-3552

Търг 2041-3552 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1908

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 55, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 124, ОЗМ: 3

Общо: 265м³

Начална цена: 14646.00 лв.

Стъпка: 146 лв.

Гаранция: 732 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

15.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2018