преглед

на търг

2041-3551

Търг 2041-3551 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1907

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 201, ОЗМ: 2

Общо: 219м³

Начална цена: 11078.00 лв.

Стъпка: 111 лв.

Гаранция: 554 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

23.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2018