преглед

на търг

2041-3550

Търг 2041-3550 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1906

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 230, Средна: 101, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 320, ОЗМ: 9

Общо: 664м³

Начална цена: 36953.00 лв.

Стъпка: 370 лв.

Гаранция: 1848 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

23.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2018