преглед

на търг

2041-3549

Търг 2041-3549 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1905

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 115, Средна: 32, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 119, ОЗМ: 4

Общо: 274м³

Начална цена: 15589.00 лв.

Стъпка: 156 лв.

Гаранция: 779 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

15.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2018