преглед

на търг

2960-2108

Търг 2960-2108 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1606-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 264, Средна: 32, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 75

Общо: 376м³

Начална цена: 35079.85 лв.

Стъпка: 702 лв.

Гаранция: 1754 лв.

Първа дата: 22.11.2016, 11:30

Втора дата: 29.11.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване