преглед

на търг

2700-3152

Търг 2700-3152 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1821

Дата на публикуване: 13.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, брз

Дървесина (м³): Едра: 1009, Средна: 461, Дребна: 67

Дърва (м³): За огрев: 446, ОЗМ: 42

Общо: 2025м³

Начална цена: 117066.00 лв.

Стъпка: 2307 лв.

Гаранция: 5853 лв.

Първа дата: 03.05.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.04.2018

Документация за провеждане на търг

13.04.2018

Проекто-договор

13.04.2018

Протокол от проведен търг

04.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.04.2018