преглед

на търг

2830-3147

Търг 2830-3147 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1814

Дата на публикуване: 13.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1300, ОЗМ: 23

Общо: 1323м³

Начална цена: 54606.00 лв.

Стъпка: 1100 лв.

Гаранция: 2730 лв.

Първа дата: 03.05.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.04.2018

Документация за провеждане на търг

13.04.2018

Проекто-договор

13.04.2018

Протокол от проведен търг

04.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.05.2018