преглед

на търг

2790-2095

Търг 2790-2095 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1612-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 19, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 3

Общо: 28м³

Начална цена: 1966.00 лв.

Стъпка: 20 лв.

Гаранция: 98 лв.

Първа дата: 25.10.2016, 11:00

Втора дата: 01.11.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване