преглед

на търг

2730-2989

Търг 2730-2989 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1805

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 269, Средна: 10, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 390, ОЗМ: 7

Общо: 689м³

Начална цена: 33866.00 лв.

Стъпка: 677 лв.

Гаранция: 1693 лв.

Първа дата: 07.03.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

07.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.03.2018