преглед

на търг

2041-2945

Търг 2041-2945 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1803

Дата на публикуване: 30.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 174, Средна: 171, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 399, ОЗМ: 23

Общо: 774м³

Начална цена: 33405.00 лв.

Стъпка: 334 лв.

Гаранция: 1670 лв.

Първа дата: 16.02.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.01.2018

Документация за провеждане на търг

30.01.2018

Проекто-договор

30.01.2018

Протокол от проведен търг

13.03.2018

Договор

13.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.01.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2018