преглед

на търг

2950-2941

Търг 2950-2941 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1701-5

Дата на публикуване: 26.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 3

Общо: 40м³

Начална цена: 3756.93 лв.

Стъпка: 75 лв.

Гаранция: 188 лв.

Първа дата: 13.02.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.01.2018

Документация за провеждане на търг

26.01.2018

Проекто-договор

26.01.2018

Протокол от проведен търг

13.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.02.2018