преглед

на търг

2782-2832

Търг 2782-2832 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1810

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 1251, Средна: 189, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 119, ОЗМ: 273

Общо: 1850м³

Начална цена: 130082.00 лв.

Стъпка: 3902 лв.

Гаранция: 6504 лв.

Първа дата: 10.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване