преглед

на търг

2782-2830

Търг 2782-2830 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1807

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 236, Средна: 104, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 89

Общо: 481м³

Начална цена: 29742.00 лв.

Стъпка: 892 лв.

Гаранция: 1487 лв.

Първа дата: 10.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване