преглед

на търг

2790-2809

Търг 2790-2809 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1801

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 280, Средна: 129, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 80, ОЗМ: 21

Общо: 548м³

Начална цена: 33595.00 лв.

Стъпка: 336 лв.

Гаранция: 1680 лв.

Първа дата: 29.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване