преглед

на търг

3000-2774

Търг 3000-2774 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18513

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 112, Средна: 134, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 149, ОЗМ: 0

Общо: 417м³

Начална цена: 14555.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 728 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване