Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

3000-2771

Търг 3000-2771 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1808

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп, врб, амяс

Дървесина (м³): Едра: 1617, Средна: 628, Дребна: 144

Дърва (м³): За огрев: 381, ОЗМ: 33

Общо: 2803м³

Начална цена: 98482.00 лв.

Стъпка: 2954 лв.

Гаранция: 4924 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване