преглед

на търг

3000-2771

Търг 3000-2771 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1808

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп, врб, амяс

Дървесина (м³): Едра: 1617, Средна: 628, Дребна: 144

Дърва (м³): За огрев: 381, ОЗМ: 33

Общо: 2803м³

Начална цена: 98482.00 лв.

Стъпка: 2954 лв.

Гаранция: 4924 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване