преглед

на търг

3000-2770

Търг 3000-2770 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1807

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1761, Средна: 555, Дребна: 109

Дърва (м³): За огрев: 48, ОЗМ: 13

Общо: 2486м³

Начална цена: 92625.00 лв.

Стъпка: 2779 лв.

Гаранция: 4631 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 09:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване