Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

3000-2768

Търг 3000-2768 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1803-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1125, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1125м³

Начална цена: 70875.00 лв.

Стъпка: 2126 лв.

Гаранция: 3544 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 09:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване