преглед

на търг

3000-2766

Търг 3000-2766 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 181002

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 191, Средна: 17, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 19, ОЗМ: 0

Общо: 235м³

Начална цена: 13135.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 657 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване