преглед

на търг

3000-2765

Търг 3000-2765 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 181001

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 495, Средна: 61, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 53, ОЗМ: 0

Общо: 637м³

Начална цена: 32972.00 лв.

Стъпка: 950 лв.

Гаранция: 1649 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване