преглед

на търг

3000-2764

Търг 3000-2764 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18302.1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 820, Средна: 122, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 973м³

Начална цена: 74596.00 лв.

Стъпка: 973 лв.

Гаранция: 3730 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване