преглед

на търг

3000-2763

Търг 3000-2763 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1815ст

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 563, Средна: 25, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 308, ОЗМ: 40

Общо: 979м³

Начална цена: 52538.00 лв.

Стъпка: 1576 лв.

Гаранция: 2627 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване