преглед

на търг

3000-2761

Търг 3000-2761 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. Е 1801

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесина (м³): Едра: 200, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 200

Общо: 400м³

Начална цена: 50800.00 лв.

Стъпка: 508 лв.

Гаранция: 2540 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване