Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

3000-2761

Търг 3000-2761 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. Е 1801

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесина (м³): Едра: 200, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 200

Общо: 400м³

Начална цена: 50800.00 лв.

Стъпка: 508 лв.

Гаранция: 2540 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване