преглед

на търг

3000-2760

Търг 3000-2760 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1806

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бл, гбр, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 255, Средна: 142, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 1081, ОЗМ: 0

Общо: 1486м³

Начална цена: 65348.00 лв.

Стъпка: 1486 лв.

Гаранция: 3267 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване